# عشق

انتظار

✿✿✿✿انتظار سخت است، فراموش کردن هم سخت است✿✿✿✿ ✿✿✿✿اما اینکه ندانی باید انتظار بکشی یافراموش کنی ازهمه سخت تراست!✿✿✿✿
/ 0 نظر / 12 بازدید